Su Vase ciele dostatocne SMART ? Blog.kupsima.sk

Metóda SMART, technika zadávania cieľov

Každý človek by mal mať nejaké ciele vo svojom živote, či už sa niekam dostať, niečo vlastniť, niečo vyrobiť alebo niečo pre niekoho spraviť 🙂 v podstate sú to Vaše vizie, skúste sa tak zamyslieť, pozrieť sa do budúcnosti a povedzte si pre seba, kde sa vidíte tak o jeden rok ? Mať ciele je možnosť sa vo vašom živote posunúť a rásť. Niekto je možno skromnejší a ciele môže mať jednoduchšieho charakteru, ale sú ľudia ktorí majú zložité, komplexné ciele. A treba si uvedomiť, že čím ďalej v čase sme schopní rozmýšlať, plánovať, čím ďalej dovidíme, tým sme v živote úspešnejší. A úspešný býva ten, kto obetuje momentálne nepohodlie za väčie plánované pohodlie v budúcnosti. Ak ešte nemáte ciele tak odporúčam zadávať si SMART ciele.

Aké sú to tie SMART ciele ?

SMART – Specific – Measurable – Attainable – Relevant – Time based

S (Specific – konkrétnosť)
V tejto fáze je to hlavne o definovaní konkrétneho cieľa. K cieľu si definujte to, čo sa má splniť, kto to má splniť, kde a kedy sa to vykoná, definujte požiadavky, dôvody a benefity toho, keď váš cieľ dosiahnete.

M (Measurable – merateľnosť)

Stanovte si presné kritériá merania každej časti cieľa. Položte si otázku, ako veľa a koľko sa toho má urobiť, aby sa dal považovať cieľ za splnený. Prípadne sa opýtajte sami seba, ako zistíte, že sa cieľ dosiahol.

A (Attainable – dosiahnuteľnosť)

Keď si nastavíte ciele a ich merateľnosť, je dôležité zamyslieť sa, akým spôsobom ich môžete dosiahnuť. Na dosiahnutie cieľa často potrebujete rozvíjať svoje postoje, schopnosti, zručnosti či finančnú kapacitu vašej firmy. V tomto bode si ujasnite, či je cieľ dosiahnuteľný osobou, ktorej ste ho pridelili.

R (Realistic – reálne)

Bavte sa o reálnych cieľoch a pokrokoch, ktoré sú uskutočniteľné. Je na vás, aké vaše ciele budú. Isté však je, že vyššie ciele si vyžadujú viac motivácie a viac snahy. Nezabúdajte však, že stanovovanie si cieľov, ktoré sú nad vaše možnosti, vám nemusí priniesť požadovaný efekt a môže byť, naopak, kontraproduktívne.

T (Timely – časový rámec)

Zadefinovanie si časového rámca (dokedy) je rovnako dôležité ako samotný cieľ. Platí tu, že reálny cieľ by mal dostať rovnako realistické načasovanie (timing). Pri načasovaní svojich cieľov vychádzajte zo skúseností a nenechajte sa opantať vidinou rýchleho dosiahnutia. Ak neviete, koľko času budete na cieľ potrebovať, opýtajte sa ľudí, ktorý podobný cieľ už dosiahli v minulosti.)

Dôležité je, aby sme si určili čo chceme a pracovali na tom. SMART je výborná motivačná pomôcka

Marek

One comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.